Terapia niedowidzenia nie tylko dla dzieci

Przełomowe obserwacje

“Terapia niedowidzenia już nie jest tylko dla dzieci” to słowa dr Michaela DePaolis w artykule, który pojawił się w Primary Care Optometry News. Opisuje on duży przełom w optometrii, zmianę zasad opieki nad pacjentem. Najnowsze badania wskazały, że mózg dojrzałego człowieka wykazuje bardzo dużą neuroplastyczność i to nie tylko w sferze wzrokowej.

Jednak zacznijmy od niedowidzenia. Dr Dennis Levi badał wykorzystanie działania gier wideo w leczeniu niedowidzenia u osób dorosłych. Dlaczego działanie gier wideo jest skuteczne w leczeniu niedowidzenia? “Akcja gry wymaga od grającego nabywania kolejnych ważnych umiejętności, oferuje bogaty zestaw wizualnych doświadczeń. Sam akt gry wydaje się trenować mózg. Gra zmusza gracza by w krótkim czasie jego układ wzrokowy wykorzystywał wszystkie informacje wzrokowe jakie widziane są przez niego na ekranie.” Levi przeprowadził badania z grupą 20 dorosłych osób z niedowidzeniem. I u wszystkich tych osób nastąpiła poprawa. Levi twierdzi, że gra wideo wywołuje “pobudzenie i satysfakcję”. “W czasie gry uwalniana są dopamina i acetylocholina neurotransmitery związane z neuroplastycznością. Ponad to chęć ze strony pacjenta do podjęcia gry jest większa niż w przypadku chęci podjęcia klasycznej terapii widzenia ponieważ gra jest bardziej interesująca.”

Terapia ciemnością?

Rozważmy też badania dr Elizabeth Quinlan. Prezentacja dr Quinlan na corocznym spotkaniu COVD dotyczyła leczenia niedowidzenia, zwłaszcza tematu możliwych mechanizmów zwiększających neuroplastyczności układu wzrokowego. Dr Elizabeth Quinlan rejestrowała potencjały elektryczne pochodzące z kory wzrokowej i różnice między nimi wynikające z różnic między rodzajami bodźców. W jednym z doświadczeń wywołała niedowidzenie jednooczne u szczurów przez obturację oka. Schemat funkcjonowania układu wzrokowego pomimo późniejszej możliwości korzystania z obu oczu i prowadzonej terapii widzenia został utrwalony i szczury nie odzyskały pierwotnych możliwości wzrokowych. Zatem nie ma możliwości przywrócenia tych umiejętności przy przywróceniu normalnych wrażeń wzrokowych.

Po umieszczeniu zwierząt w całkowitej ciemności, a następnie poddaniu ich terapii widzenia szczury odzyskiwały pełną neurofizjologiczną zdolność widzenia. Wynika z tego, że ciemność zwiększyła neurolastyczność kory wzrokowej.

Czy jesteśmy gotowi na nowe zmiany w zasadach leczenia niedowidzenia? Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że badania przeprowadzono na szczurach. Nie przeprowadzono badań klinicznych, które dostarczyłyby dowodów na zwiększanie neuroplastyczności kory wzrokowej człowieka po ekspozycji na ciemność.

Możemy się jedynie zastanawiać, czy zapewniając dorosłemu pacjentowi terapię przez ekspozycję na ciemność, a następnie poddając go serii rozgrywek gier wideo wyleczyłaby jego niedowidzenie?

Źródło: covdblog.wordpress.com

Dorota Maciaszek

Dorota Maciaszek

Założycielka Wydawnictwa Oculino. Mama i rehabilitantka dziecka z jednooczną dysfunkcją wzroku, pasjonatka optometrii pediatrycznej i terapii widzenia. Biolożka, optometrysta, terapeuta widzenia.

Więcej postów - Facebook - Google Plus