Dziś rozmawiamy z dr Małgorzatą Walkiewicz-Krutak nauczycielem akademickim w Zakładzie Tyflopedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, tyflopedagogiem, rehabilitantem wzroku dzieci słabowidzących i nauczycielem orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dzieci niewidomych i słabowidzących w Poradni Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji Stowarzyszenia „Tęcza” w Warszawie.

Czytaj więcej
Ponad 80% informacji o otaczającym świecie dociera do nas za pomocą zmysłu wzroku. Kolory, kształty, odległości, relacje przestrzenne – to wszystko dzięki sprawnie funkcjonującemu układowi wzrokowemu. Na co dzień nikt nie zastanawia się, co by się z nami stało, gdyby nagle ten strumień informacji przestał płynąć lub został w znacznym stopniu ograniczony.

Czytaj więcej