Nowe technologie mogą być użytecznym narzędziem wychowawczym, a także rehabilitacyjnym. Mając świadomość jak ważne jest dobieranie właściwych zabaw dzieciom z dysfunkcją wzroku przedstawiamy wam aplikację urozmaicającą domowe zabawy wzrokowe.

Czytaj więcej