Dziś rozmawiamy z lekarzem okulistą dr Małgorzatą Rydlewską-Fojut. Specjalistą w dziedzinie okulistyki dziecięcej i diagnostyki wcześniaków, konsultantem Oddziału Neonatologii UM w Poznaniu, członkiem Sekcji Okulistyki Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Czytaj więcej


Dziś rozmawiamy z dr Małgorzatą Walkiewicz-Krutak nauczycielem akademickim w Zakładzie Tyflopedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, tyflopedagogiem, rehabilitantem wzroku dzieci słabowidzących i nauczycielem orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dzieci niewidomych i słabowidzących w Poradni Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji Stowarzyszenia „Tęcza” w Warszawie.

Czytaj więcej