Po pierwszej niezwykle ważnej wizycie obejmującej zapoznanie się ze specjalistą prowadzącym rehabilitację i wstępny wywiad czas na diagnozę. Diagnoza to niezwykle ważny etap obrazujący działania planowane na kolejne tygodnie czy miesiące. Celem diagnozy jest określenie w jakim stopniu dziecko z dysfunkcją wzroku wykorzystuje wzrok w naturalnych warunkach – w sytuacjach związanych z zabawą i nauką, poznawaniem przestrzeni, określenie jego mocnych stron funkcjonowania przy udziale oczu, a także rozpoznania jego niedomogów.

Czytaj więcej


Ponad 80% informacji o otaczającym świecie dociera do nas za pomocą zmysłu wzroku. Kolory, kształty, odległości, relacje przestrzenne – to wszystko dzięki sprawnie funkcjonującemu układowi wzrokowemu. Na co dzień nikt nie zastanawia się, co by się z nami stało, gdyby nagle ten strumień informacji przestał płynąć lub został w znacznym stopniu ograniczony.

Czytaj więcej


Okres kształtowania się widzenia to czas od urodzenia do 6 roku życia z czego najistotniejsze są trzy pierwsze lata. To czas w którym pada diagnoza, walczy się o sprawne i skuteczne leczenie, a zalecenia specjalisty dotyczące rehabilitacji wzroku czy korekcji muszą być poprawne. Później wszystko jest w rękach rodziców.
Czytaj więcej