Dofinansowanie zakupu twardych soczewek kontaktowych

Dofinansowanie zakupu twardych soczewek kontaktowych

Dzieci z poważnymi wadami wzroku z uwagi na np. bezsoczewkowość czy różnowzroczność często noszą twarde gazoprzepuszczalne soczewki kontaktowe. Kontaktolodzy świadczą usługi doboru parametrów soczewek zwykle w ramach prywatnych, odpłatnych wizyt. Przy spełnieniu określonych wymagań Narodowy Fundusz Zdrowia daje jednak możliwość refundacji części kwoty zakupu samych soczewek.

Dofinansowanie zakupu twardych soczewek kontaktowych reguluje “Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie” wraz załącznikiem “Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie”.

Na soczewki twarde zgodnie z załącznikiem przysługuje 500zł dofinansowania raz na rok na każde oczko przy udziale własnym 30% (grupa „P”, pozycja 75). Daje to kwotę 350zł na oczko
(70% x 500zł) co przy dwóch soczewkach uprawnia do 700zł dofinansowania.

Żeby uzyskać dofinansowanie zakupu twardych soczewek kontaktowych należy

    1. Udać się do lek. okulisty, który ma podpisany kontrakt z NFZ i poprosić o wypełnienie “Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne” (do pobrania poniżej).
    2. Dobrze być przygotowanym, że lek. okulista przyjmujący w ramach NFZ może nie mieć doświadczenia w temacie twardych soczewek kontaktowych. Warto wiedzieć, że w części II zlecenia, liczba porządkowa wyrobu medycznego to P/075, a kod choroby wg klasyfikacji ICD-10 to H27.0 dla bezsoczewkowości, H52.3 dla różnowzroczności i H18.6 dla stożka rogówki. Te trzy wady obejmuje kryterium przyznawania refundacji dla zakupu twardych soczewek kontaktowych. Nie ma wymagania, aby na zleceniu podawać parametry soczewki, wystarczy aktualnie obowiązujący Kod Wyrobu Medycznego Wydawanego na Zlecenie (P.075) oraz kod kwalifikacji do refundacji wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (np. H27.0 dla bezsoczewkowości).
    3. Potwierdzić zlecenie w wojewódzkim oddziale NFZ, w którym zarejestrowane jest dziecko. Pracownik NFZ potwierdza w części B zlecenia przyznanie refundacji. Od daty potwierdzenia mamy rok na realizację świadczenia, tj. zakup soczewki w cenie pomniejszonej o kwotę refundacji. Po zrealizowaniu zlecenia kolejne potwierdzenie zasadności refundacji będzie nam przysługiwało po upływie okresu użytkowania soczewki, tj. rok od daty odebrania soczewek.
    4. Zrealizować świadczenie, tj. kupić soczewki w cenie pomniejszonej o kwotę refundacji w placówce, która ma podpisany kontrakt z NFZ.

Listę placówek realizujących świadczenie w ramach zaopatrzenia w P.075 (twarde soczewki kontaktowe) możemy uzyskać w wojewódzkim odziale NFZ. Niektóre z oddziałów mają możliwość wyszukania listy świadczeniodawców przez udostępniony serwis internetowy. Trzeba pamiętać, że nie każda placówka z kontraktem z NFZ dobierająca twarde soczewki kontaktowe specjalizuje się również w doborze soczewek dzieciom.

Koszt twardej soczewki kontaktowej

Koszt soczewki kontaktowej zależy od materiałów, parametrów oraz polityki cenowej producenta i „dystrybutora”. Średnio soczewka twarda kosztuje w Polsce około 800zł. Dofinansowanie NFZ, które można otrzymać to 350zł w związku z czym faktycznie ponosimy koszt 450zł za pojedyncze „szkiełko”. Są kontaktolodzy, którzy oferują soczewkę kontaktową w cenie 450zł (bez konraktu z NFZ) za sztukę. U innych, którzy mają umowę z NFZ soczewka kosztuje 800zł (dokładnie 450zł + koszty naszej refundacji). U innych przy cenie ~800zł nie ma możliwości refundacji w związkzu z brakiem współpracy z NFZ. Wszystko to nie ukrywam daje do myślenia w kontekście wysokości marży i moralności stosowania tak dużych narzutów w sytuacji gdzie my rodzice pokrywamy przecież koszty samej usługi doboru parametrów soczewek.

Rzeczywistość jest jaka jest, do standardów i polityki cenowej można mieć zastrzeżenia, jeśli natomiast korzystamy z kontaktologa, który ma podpisaną umowę z NFZ jest opcja uzyskania dofinansowania w opisany powyżej sposób.

Pobierz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne
zlecenie-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne.pdf (443 KB)

Tomasz Sadowski

Tomasz Sadowski

Tata Gabrysi, dziewczynki z dysfunkcją wzroku spowodowaną zaćmą wrodzoną. Szczęśliwy ojciec dwóch wspaniałych córek. Informatyk. Z konieczności zainteresowany zagadnieniami z szerokiego spektrum tematów dot. okulistyki dziecięcej.

Więcej postów