Aplikacja LOOK TO SEE dla dzieci słabowidzących

To jak widzą dzieci słabowidzące czasami nie jest oczywiste. W swojej praktyce spotkam dzieci z bardzo różnymi możliwościami wzrokowymi. Nawet najmniejsze z nich należy wzmacniać i rozwijać, z niektórymi trzeba nauczyć się funkcjonować. W osiągnięciu tych celów pomocna jest terapia widzenia dzieci słabowidzących. Stymulacja wzroku nawet u głęboko słabowidzących dzieci przynosi zaskakująco pozytywny skutek! Nasze telefony czy tablety są idealnym narzędziem do ćwiczeń wzrokowych. Pozostaje kwestia doboru aplikacji. Z potrzeby posiadania dedykowanej dzieciom aplikacji, na bazie doświadczenia pracy z pacjentem słabowidzącym powstała aplikacja LOOK TO SEE.


Jestem rehabilitantką wzroku osób słabowidzących i na co dzień pracuję z dziećmi w wieku od urodzenia do 6 roku życia. Często moi podopieczni mają dodatkowe niepełnosprawności we wszystkich obszarach funkcjonowania. Pedagodzy, którzy pracują z taką grupą dzieci muszą być nieustannie kreatywni w dobieraniu, a raczej tworzeniu zabawek oraz pomocy dydaktycznych do ćwiczeń. Większość sklepowych narzędzi się do tego nie nadaje, a te specjalistyczne kosztują krocie. Aplikacja LOOK TO SEE to gotowe narzędzie, które będzie dostępne zarówno dla innych terapeutów jak i dla rodziców dzieci z uszkodzeniem wzroku.

Look to see 1

W aplikacji LOOK TO SEE jest jasny podział funkcjonalności. Pierwsza część stymuluje do patrzenia, pobudza uwagę wzrokową, a także zachęca do wyciągania rączek w kierunku obiektu wzrokowego. Ponadto wydłuża czasem bardzo krótki moment zatrzymania oczu na obiekcie. Jest przeznaczona dla dzieci które mają niewielkie możliwości wzrokowe i niechętnie korzystają ze wzroku by eksplorować świat. Ta część aplikacji została przemyślana tak, aby dziecko przy minimalnym wysiłku osiągnęło duży efekt wzrokowy, który będzie dla niego nagrodą i zachęci do dalszego patrzenia i zaangażowania.

Look to see 1

Look to see 2

Look to see 3

Druga część aplikacji LOOK TO SEE  pozwala na pracę nad kolejnym etapem rozwoju widzenia. Może także być pomocna u dzieci, których podstawowe funkcje wzrokowe są zaburzone. Gry w tej części mają wydłużać fiksację by móc ćwiczyć śledzenie obiektu poruszającego się w różnych kierunkach, rozwijać przenoszenie spojrzenia, przeszukiwanie wzrokiem, a także rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową. Ze względu na bardzo zróżnicowane możliwości dzieci słabowidzących mamy tutaj możliwość zmiany rozmiaru obiektów oraz prędkości poruszania się elementów. Można zaczynać rozwój śledzenia od największego obiektu, który będzie się najwolniej poruszał i stopniowo zmniejszać obraz oraz zwiększać prędkość jeśli tylko możliwości wzrokowe dziecka na to pozwolą.

look to see 4

look to see 5

look to see 6

To narzędzie może także być wykorzystywane przez fizjoterapeutów pracujących z dziećmi z uszkodzeniem wzroku jako motywator do ćwiczeń. To wzrok jest motorem rozwoju ruchowego i narzędzie, które wywoła uśmiech i mobilizację do terapii fizjoterapeutycznej często jest poszukiwane. Jestem przekonana, że ta LOOK TO SEE może spełniać taką rolę.

Aplikację można ściągnąć na urządzenia z systemem Android.

Zobaczcie jakie funkcjonalności ma LOOK TO SEE

 

Klaudia Zajączkowska

Klaudia Zajączkowska

Tyflopedagog, rehabilitantka wzroku osób słabowidzących. Pracuje z dziećmi słabowidzącymi i niewidomymi w ośrodku wczesnego wspomagania rozwoju.

Więcej postów - www