Czym jest terapia widzenia?

Pediatryczną terapię widzenia (ang vision therapy VT) określa się jako nadzorowany przez specjalistę program służący poprawie problemów ze wzrokiem, a także doskonaleniu podstawowych funkcji wzrokowych u dzieci.
Terapia odnosi się do neurologicznego aspektu widzenia.

Czytaj więcej