Okres kształtowania się widzenia to czas od urodzenia do 6 roku życia z czego najistotniejsze są trzy pierwsze lata. To czas w którym pada diagnoza, walczy się o sprawne i skuteczne leczenie, a zalecenia specjalisty dotyczące rehabilitacji wzroku czy korekcji muszą być poprawne. Później wszystko jest w rękach rodziców.
Czytaj więcej


Przełomowe obserwacje

„Terapia niedowidzenia już nie jest tylko dla dzieci” to słowa dr Michaela DePaolis w artykule, który pojawił się w Primary Care Optometry News. Opisuje on duży przełom w optometrii, zmianę zasad opieki nad pacjentem. Najnowsze badania wskazały, że mózg dojrzałego człowieka wykazuje bardzo dużą neuroplastyczność i to nie tylko w sferze wzrokowej.

Czytaj więcej