Jak rozwijać widzenie dziecka – rady dla rodziców

Jak rozwijać widzenie dziecka

Informator powstał z myślą o rodzicach, którzy chcą wspomóc rozwój widzenia swoich dzieci. Zawarte w nim propozycje zabaw i ćwiczeń są dostosowane do etapów rozwojowych dzieci od 0 do 7 roku życia.

Założeniem autorek jest pokazanie różnic w doborze zabawek i innych pomocy, do stymulowania widzenia u dzieci bez problemów wzrokowych i dzieci z dysfunkcją wzroku.

Pobierz broszurę klikając na poniższy button
jak-rozwijac-widzenie-dziecka-broszura.pdf (4 MB)


 

Autorkami dokumentu są:

Edyta Bartoszek – tyflopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka,rehabilitant wzroku, terapeuta SI. Od 14 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi z dysfunkcją wzroku. Obecnie w Poradni Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu.

Dorota Iwanowska – tyflopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, rehabilitant wzroku. Od 20 lat pracuje w SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Dorota Maciaszek

Dorota Maciaszek

Założycielka Wydawnictwa Oculino. Mama i rehabilitantka dziecka z jednooczną dysfunkcją wzroku, pasjonatka optometrii pediatrycznej i terapii widzenia. Biolożka, optometrysta, terapeuta widzenia.

Więcej postów - Facebook - Google Plus