Coś powoli zaczyna się zmieniać. Teraz rodzice wiedzą więcej i mają więcej sprawdzonych źródeł wiedzy, niż miałam ja gdy postawiono diagnozę mojemu dziecku. Chciałabym zobrazować sukcesy i niedomogi systemu opieki zdrowotnej, wiedzę rodziców i jej braki, komunikację między specjalistą i rodzicem, drogę leczenia, korekcji i rehabilitacji dzieciaków po operacji zaćmy wrodzonej.

Czytaj więcej
Przekraczanie linii środkowej ciała to zdolność oczu, rąk, nóg i głowy do ruchów, w trakcie których przekraczane są środkowe rejony ciała. Trudność czy niezdolność przekraczania linii środkowej ciała jest jednym ze składowych deficytów w zespole obustronnej koordynacji. Linia środkowa ma szczególne znaczenie w rozwoju schematu ciała.

Czytaj więcej