Zaćma wrodzona wiąże się w wielu przypadkach z koniecznością przeprowadzenia operacji okulistycznej podczas której m.in. usunięte zostają uszkodzone, zmętniałe soczewki. Nieodwracalnie zmienia się wtedy naturalna charakterystyka optyczna gałki ocznej. Do stworzenia optymalnych warunków nauki widzenia należy w odpowiednich etapach życia dziecka wprowadzać adekwatną do przypadku chorobowego korekcję optyczną. Czytaj więcej


Dzieci z poważnymi wadami wzroku z uwagi na np. bezsoczewkowość czy różnowzroczność często noszą twarde gazoprzepuszczalne soczewki kontaktowe. Kontaktolodzy świadczą usługi doboru parametrów soczewek zwykle w ramach prywatnych, odpłatnych wizyt. Przy spełnieniu określonych wymagań Narodowy Fundusz Zdrowia daje jednak możliwość refundacji części kwoty zakupu samych soczewek.

Czytaj więcej